Nature is awsome great summer flowers 面白い瞬間2017 | 自然はすばらしい夏の花です Planet Earth 2017

Nature is awsome great summer flowers 面白い瞬間2017 | 自然はすばらしい夏の花です Planet Earth 2017

Read more

Micheal Learn To Rock greatest hit songs

Michael Learns to Rock (thường được viết tắt là MLTR) là một ban nhạc nổi tiếng Đan Mạch với các ca khúc bằng tiếng Anh. Ban nhạc này thành lập năm 1988 và đã bán được hơn 9 triệu album, chủ yếu là tại Châu Á. Họ đã ra được 6 album CD và các album hình ảnh, tuyển tập khác.

Read more